لطفا شهر خود را انتخاب کنید

:درباره کتاب دانه‌ی قهوه

زندگی اغلب دشوار و سخت است و حتی شاید خشن و استرس‌زا باشد و مانند یک دیگ جوشان احساس شود. محیط‌هایی که در آن قرار دارید می‌تواند شما را تغییر دهد، ضعیف یا سخت کند و با خود واقعی‌تان مواجه سازد. شما آزموده می‌شوید تا ببینید واقعاً چه کسی هستید. می‌توانید مانند هویج ضعیفی باشید که در گلدان سست و له می‌شود یا همچون تخم‌مرغی که سفت می‌گردد و یا می‌توانید مثل دانه‌های قهوه باشید و قدرتی را در درون خود بیابید تا محیط اطرافتان را تغییر دهید.

[ycd_countdown id=15]

کار چیزی بیش از پول درآوردن است

کار یعنی لذت بردن از آن چه انجام می دهیم

Scroll to Top